maandag, juni 09, 2008

Doorstart Lichtend Pad

De maoïstische terreurbeweging Lichtend Pad heeft een doorstart gemaakt. De Peruaanse regering heropent de jacht op de gevreesde revolutionairen, die dankzij drugshandel een comeback maken op het platteland.

Dat is volgens het leger de prijs voor het jarenlange veronachtzamen van de splinters van Lichtend Pad, dat in 1980 een burgeroorlog begon die in twintig jaar bijna 70.000 Peruanen het leven zou kosten.

“Het blijft een latente dreiging”, aldus de verontruste generaal Raymundo Flores. Hij heeft als hoofd van een nieuw commando in de cocateeltvalleien bij Ayacucho, de bakermat van Lichtend Pad, de opdracht om de guerrilla alsnog met wortel en tak uit te roeien.

Het aantal strijders is afgelopen jaren van 200 opgelopen naar 800, zo wordt geschat. Maar waar het oude Lichtend Pad complete dorpen uitmoordde met kapmessen, stenen en bijlen, beschikt de nieuwe lichting over geweren en granaten.

Zo zijn sinds 2005 veertig agenten gedood in hinderlagen. De maoïsten proberen de bevolking onderwijl gerust te stellen; via pamfletten laten ze weten dat de tijd van slachtingen onder onwillige ‘bourgeois’ boeren voorbij is.

De operationeel leider van Lichtend Pad, ‘Artemio’, stelt vrijlating van zijn gevangen kameraden als voorwaarde voor een vredesproces. Iets waar de regering niet over peinst.

Artemio ziet oprichter Abimael Guzmán (73) nog altijd als de grote roerganger van Lichtend Pad. De oud-filosofieleraar, die Ché Guevara maar een braaf burgermannetje vond, moet vanuit zijn cel op een marinebasis voor de kust van Lima toezien hoe zijn revolutionaire idealen zijn uitgekristalliseerd tot ordinaire drugshandel, net als bij de Colombiaanse FARC-guerrilla.

Het leger claimt intussen onlangs de tweede man achter Artemio te hebben gedood.


Abimael Guzmán

Geen opmerkingen: