donderdag, januari 24, 2008

Amazone-alarm

De Braziliaanse regering slaat alarm over de plotse versnelling van de ontbossing in het Amazonegebied. President Lula stuurt achthonderd extra politieagenten en milieucontroleurs naar de 36 gemeenten waar de kaalslag het snelst gaat, zo kondigde hij aan na crisisberaad.

En eigenaren van land waarop illegaal gekapt is, kunnen geen cent krediet meer krijgen bij Braziliaanse banken.

Het pakket maatregelen komt een dag na het bericht dat in de laatste vijf maanden van 2007 een bosgebied is gesneuveld ter grootte van Gelderland en Limburg (circa 7000 vierkante kilometer).

Dit betekent dat het ontbossingstempo na drie jaar dalen weer fors aantrekt, doorgerekend zo’n 30% op jaarbasis. De bewuste 36 gemeenten zijn samen goed voor de helft van die kaalslag.

“Een ontbossing als die in november en december is nog nooit vertoond”, aldus de geschrokken milieuminister Marina Silva.

Voornaamste boosdoener is volgens haar de stijgende internationale prijs van soja en vlees. Vooral de groeiende Chinese trek in biefstuk en hamburgers maakt het steeds aantrekkelijker om bos af te fakkelen ten gunste van landbouw.

De sojaprovincie Mato Grosso neemt meer dan de helft van de recente ontbossing voor haar rekening. Ook het drogere regenseizoen (op modderige wegen is het lastig om gekapte woudreuzen af te voeren) en de gebruikelijke verslapping van de boscontrole in de aanloop naar lokale verkiezingen zouden meespelen.

Het is de vraag of de nieuwe maatregelen van de regering zoden aan de dijk zetten. Braziliaanse milieuwetten behoren al tot de modernste ter wereld.

Circa 40% van het Amazonewoud heeft een beschermde status als indianen- of natuurreservaat, maar de onderbemande bosautoriteiten komen er nauwelijks aan te pas in het immense gebied. Zo is volgens de milieuorganisatie Imazon ook de kap in reservaten sterk gegroeid afgelopen jaar.

Sinds 1970 is zo’n 700.000 vierkante kilometer van het Amazonewoud verwoest. Nog circa zes miljoen vierkante kilometer oerbos staat overeind.

1 opmerking:

Anoniem zei

Vandaag op het internationaal economisch forum in Davos opperde de minister van buitenlandse zaken Celso Amorim, dat Brazilie de kans

niet mag missen als werelds voedsel provider te dienen. En dit het moment is om zaken te doen.

In Brazilie, een futuristisch land, dus misschien wel een stuk meer dan andere landen, is de macht verdeeld in belanggroepen buiten

politieke partijen, Industrie, Bedrijven of je eigen socio-club of zelfs drafrenbaan-club etc om. Soms uit zich dat in Nepotisme (familie

verijking) en anderzijds in stemmingmakerij al dan niet gebruikmaken van media, universitaire studentengroepen en brood-spelen

tacktieken.

Ingaand op de Amazone problematiek, zal ik hieruit een voorbeeld schetsen gebruikmakend van de opinie "Amazonas é nossa" (De

Amazone is van ons), die ondersteunt wordt een grote groep van de baziliaanse burgerij. Voor alle duidelijkheid, volgens de stellingname

is de Amazone hierin dus van de brazilianen en alle andere "landen!?" dienen met hun vingers hier van af te blijven.

Zou er, evt. WEL van buitenaf, iets aan gedaan kunnen worden?
Brazilie is geen Europa waar 3 millenia lang oorlog is gevoerd over wat van wie is. Het gevoel voor "maat" is moeilijk te vinden en o.a.

daarom, en dat merkte al iemand op in een ander stukje, dat men niet spaart of niet kan sparen. Daaruit volgt dat braziliaanse

portemonees eerder onverzadigbaar zijn dan welbewust. Daarbij komt dat door de vaak nog steeds kolonialistische instelling over

landwinning onder de typische kringen niet moeilijk gedaan wordt.

Specialisten zeggen dat het platbranden van de Amazone indirect gevolg is van de vraag aan productie grond voor de landbouw en

veeteelt. ...Waar dus in Davos hard aan gewerkt wordt. "En zolang die vraag er is zal er niet ingegrepen worden." zei een zo´n specialist

op GLOBO-news vandaag, over de zere plek heenspringend of weggeknipt: goed gezegd, helemaal waar!

De braziliaanse "sovchozen" (vaak zijn dat politici, zelf of nepotistisch) zoals ook in Mato Grosso, Rondonia en Pará zal het er alles aan

gelegen zijn om doortastbaarheid van wetsontwerp, naleefbaarheid, controle, executie van sancties tegen te werken. De voornemens

diplomatiek gebruikend als bewijs van onschuld. Het uitvoerend orgaan voor naleving van die goedbedoelde wetten, de IBAMA, zegt dat

de middellen ontbreken om hun taak uit te voeren. IBAMA heeft dus steun nodig!

Minister van milieu Marina Silva zegt weer iets anders: "verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij staat maar ook bij de braziliaanse

samenleving." Wat moet je daar dan mee als burger, met het oficieel regeringsorgaan IBAMA aan handen en voeten gebonden aan de

"secundaire" belangen van de politici? Het machts vaccuum tussen burgers en staat is dus vaker oorzaak van het probleem en een

democratie onwaardig.

Hier en daar wordt er in Brazilie al tijden geschreven over een zogenaamde"overname" van de amazone door de V.S. of V.N. Deze

stemmingmakerij is geen braziliaan vreemd en zeer velen onder hen denken dat die angst realistisch is. Dit wordt in de hand gewerkt

door buitenlandse bedrijven die wetenschappers naar de Amazone sturen. Maar dat is weer een ander probleem. Doordat in deze stukken

vaak beroep wordt gedaan op nationalistische gevoelens zwichten al die brazilianen vervolgens voor het ineens ontstane "landsbelang".

Dat vele nationale producten maar steeds duurder worden doordat men meer exporteerd wordt "vergeten".

De internationale gemeenschap zou de IBAMA kunnen steunen. Voor wie bovenstaande explicatie doorgrond snapt dat het via het

braziliaanse organisatie piramide zal moeten gebeuren, indirecte steun dus via de regering met als voorwaarde inzage en controle van

uitvoerend orgaan IBAMA. Wellicht krijgt men tekst en uitleg in zulk soort onderhandelingen over de politieke bereidheid om hier iets aan

te doen en kan men de dubbele stellingname zoals nu heerst aanpakken.

P.s. Ja, Kieran , het regende!